Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.
Site Üye Girişi
Görme Engelliler İçin
Görme Engelliler İçin Seslendirmeli Metinleri

E-DAVETİYE

Dünyanın her köşesine
e-davetiye göndererek ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.

HEDEF 30 Milyon E-Davetiye!
Tanıtım için ben de varım deyin.. Bir davetiye de siz gönderin.

GÖNÜLLÜLER ARASINA KATILIN

 

 

 

1480 Gönüllü Bizimle!
Tüm ülke sevdalılarını destek için bekliyoruz

Sitemizi Paylaşın, tavsiye edin    |   
BLOK
   
 
TGD Turkey | Türk Halk Oyunları
Lütfen Halk Oyunlarını Görmek İçin Şehir Seçiniz.
Toplam 11167 defa görüntülendi
 
 

TÜRK HALK OYUNLARI

Türk halk oyunları ; Türk folklorunun önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Öyle ki; Türkiye’de hemen hemen her yörenin kendine has oyunları, giysileri ve müzikleri bulunmaktadır. Bu da ülkemizin bu alandaki zenginliğinin bir göstergesidir.

Kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye, halk oyunları açısından bir labolatuvar gibidir. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000'in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır.

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen danslardır. Giysiler, figürler, müzikle değişen ritimlerle genel olarak bir öykü anlatılır. Bu amaçla kimi zaman elde bıçak, kaşık, orak, mum vb taşınır. Yaratılış, balık tutma, ekin biçme, fırtınalı denizde yolculuk, düğün, dinsel kutlama, savaş gibi konular oyunlarla canlandırılır.

Halk oyunlarının hemen hemen tümündeki ana tema üretim içindeki insanın doğa güçleriyle savaşımıdır. Halk oyunları çoğunlukla nişanlarda, askere uğurlamada, yaylaya çıkış ve inişte, doğumda, dini ve milli bayramlarda, kazanılan zaferin sonucunda, ferfene, barana, sıra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplantılarda oynanmaktadır. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverişli açık alanlarda oynandığı gibi kapalı yerlerde oynanır.

Özellikle düğünlerde, yörede iyi oynadığı bilinen kişiler davet edilir. Çünkü topluluğun başında yörenin müziklerini ve oyunlarını iyi bilen ve saygın kişiler bulunur. Halk Oyunları figür bakımından zenginliğini bu kişilere borçludur. Onlar maharetini ustalığını göstermek için kendine özgü doğaçlama figürler yapar. Böylece oynayan ya da oynamayan insanlara özellikle gençlere oyunlar gösterilmiş, aktarılmış olur.

Oyun oynamayı gerektiren nedene bağlı olarak insanlar günlük kıyafet veya özel gün kıyafeti giyerler.

Türkiye'de halk oyunlarına mutlaka bir müzik aleti eşlik etmektedir. Kimi yerlerde, özellikle kadınlar türküyle de oynamaktadırlar. Oyunlar isimlerini, yaratıcısı kişinin adından, coğrafi bölge adından, tabiat olaylarından, içerdiği konudan vb. alır.

Türkiye’nin çeşitli yörelerinde çok zengin halk oyunları vardır. Türk halk oyunları'nın genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:

Bar, Artvin, Erzurum, Erzincan ve Kars bölgesindeki toplu biçimde oynanan danslardır. Çoğunlukla kız ve erkekler ayrı ayrı oynar. Dizi biçimde durulur, el ele verilir ya da omuzlardan tutulur. Oyunlar giderek çabuklaşan çevik hareketlerle sürer. Kimi zaman bir iki kişinin oynadığı danslar da vardır. Erkek oyunculara dadaş denir.

Halay; Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki halk danslarıdır, düz bir dizi biçiminde durulur ve disiplinle oynanır. Halay Başı ve son oyuncu elinde mendil tutar. El tutuşma oyundan oyuna farklılaşır.

Horon; Karadeniz yöresinde, kemence eşliğinde oynanan çok hareketli oyunlardır. Uşak diye anılan oyuncular, dizi biçiminde durur el ele tutuşur.

Karşılama; Trakya ve Marmara bölgesinde oynanır. Çiftler karşı karşıya geçerek dans eder. Oyuncular el ele tutuşmaz ve kimi zaman çember olurlar.

Zeybek; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir’de oynanan ve heybetli görünüşü olan oyunlar tek ya da toplu halde oynanır. Teklerden oluşan topluluklar çember biçiminde düzenlenir. Erkek oyunculara Efe denir.

Bunlar dışında Kaşık Oyunu, Çiftetelli, Mengü, Yallı, Horo gibi adlar altında sınıflandırılan Anadolu ve Trakya halk dansları da vardır.

Destekleyen Kuruluşlar
...
...
Sitemizi Paylaşın, tavsiye edin |