Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.
Site Üye Girişi
Görme Engelliler İçin
Görme Engelliler İçin Seslendirmeli Metinleri

E-DAVETİYE

Dünyanın her köşesine
e-davetiye göndererek ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.

HEDEF 30 Milyon E-Davetiye!
Tanıtım için ben de varım deyin.. Bir davetiye de siz gönderin.

GÖNÜLLÜLER ARASINA KATILIN

 

 

 

1480 Gönüllü Bizimle!
Tüm ülke sevdalılarını destek için bekliyoruz

Sitemizi Paylaşın, tavsiye edin    |   
ETKİNLİKLER
 
TGD Etkinlikleri | Sivil Toplumun Turizmin Gelişmesine Katkısı ve Bu Katkının Sağlayacağı Avantajlar (Röportaj)
Toplam 3480 defa görüntülendi
03.12.2013 | Sivil Toplumun Turizmin Gelişmesine Katkısı ve Bu Katkının Sağlayacağı Avantajlar (Röportaj)

Sayın Altun; Tanıtım gönüllüleri derneğinin kuruluş gerekçesi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Derneğimiz; Ülkemizin tarihi kültürel doğal otantik ve folklorik değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalar yürüten, farklı meslekteki kişi ve grupların bir araya gelmesiyle ve tümüyle gönüllülük temelinde kurulmuş bir yapılanmadır.
Ülkemizin tanıtımına destek vermek, ortak bir çalışma ve tanıtım stratejisi doğrultusunda hareket etmek isteyen gönüllüleri bir araya getirmek etkin ve verimli çalışmalar yaparak ülke turizmine/ ülke ekonomisine katkıda bulunmak temel kuruluş amacımızı oluşturmaktadır.

Sivil toplum örgütlenmeleri turizmin gelişmesi alanında yeterli bir etkinlik göstermekte midir ?

Bu soruya vereceğim cevabın olumlu yönde olmasını çok isterdim. Ancak yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.
Son yıllardaki gelişmeler göz önüne alındıgındaTürkiye’nin turizm sektöründe artık dünya çapında bir aktör durumunda olduğu görülecektir. Ancak bu yeterli değildir. Elde edilen bu başarının perçinlenerek, lider ülkelerden biri olma doğrultusunda, sivil toplum kuruluşları tanıtımlarda aktif rol üstlenmeli devlet ile özel sektöre paralel üçüncü ve etkili bir güç olarak sorumluluk ve aidiyet temelinde görev almalıdırlar.

Toplumsal ölçekte baktığımızda bir farkındalık görüyor musunuz, yada  amaca ulaşılması halinde toplumun elde edilecek fayda hakkında yeterli bilgisi varmı?

Sahip olduğumuz değerler açısından bakıldığında, ülkemiz doğal, kültürel, tarihsel özellikleri ile turizm alanında dünyanın en avantajlı ülkelerinden birisidir.
Ancak bu avantajların neler olduğu noktasında toplumun yeterince bilgi sahibi olduğunu ve bunu bilince çıkardığını söylemek güçtür.
Yasadıkları dönemi ve bulundukları coğrafyayı etkilemiş pek çok kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan ülkemiz coğrafyasında, yok olmaya yüz tutmuş, bakımsız yüzlerce tarihi yer bunun önemli bir göstergesi olarak fark edilmeyi beklemektedir.

Bu değerleri korumak, tanımak, tanıtmak, toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bir vatandaşlık görevi olarak algılanmalı bu ortak mirasa ve doğal servete toplumun sorumluluk sahibi bireyleri ve en genelinde ulus olarak sahip çıkmalıyız.

Bireysel olarak başlangıç noktası ne olmalıdır?

Hedeflere ulaşmada bireysel çalışma ve sorumluluklardan ziyade kollektivize olmuş ve belirli stratejik plan çerçevesinde hareket eden sivil toplum yapılanmalarının içinde gönüllü olarak yer almak sonuç getirici bir davranış biçimi olarak benimsenmeli söz konusu alanda faaliyet yürüten kuruluşların gelişmesi için destek verilmelidir.

 Turizmin sosyal ve ekonomik faydaları göz önüne alındığında sivil toplum kuruluşları olarak bizlerin, tanıtım çalışmalarında aktif görevler alan, projeler üreten turizm dinamiklerinin gelişimine katkılar sağlayan önemli  yapılanmalar olduğu  bilinci oluştuğunda sorunun kısmen çözüleceği görülecektir.

Turizmin gelişmesi ülke açısından bakıldığında ne tür faydalar sağlar,  gönüllüğü bu noktada baktığınızda nasıl konumlandırıyorsunuz?

En genel özelliği ile katma değeri yüksek bir sektördür. istihdam, buna bağlı olarak işsizlik sorunun çözümüne önemli katkılar sağlar.İstihdam sorunu yaşayan ve işsizliğin temel sorunların başında geldiği ülkemizde, turizmde yeni ekonomik değerler yaratarak işsizliğe çözüm bulmak ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak bu dinamik sektörün ortak bir stratejik hedef dahilinde katılımcı bir anlayış ile ele alınıp değerlendirilmesiyle mümkündür.

Turizmin bir diğer sosyal faydası da dünya barışının gelişimine sağladığı katkıdır.   Turizmin artmasının dünya barışı açısından bakıldığında savaşları azaltan bir etki yarattığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Toplumların ve kültürlerin kaynaşmasının önünü açan farklı din, kültür, ırktan insanların bir araya geldiği turizm faaliyetleri, önyargıları ortadan kaldıran bir sürecin kendiliğinden gelişmesine de öncülük eder. Barışa dolaylı yoldan sağladığı bu önemli katkıdan dolayı turizmin gelişmesine tüm toplum olarak destek verilmelidir.  

Kesinlikle ön yargıları kıran pozitif bir etkisi bulunmaktadır.Bilinç seviyesi artıkça sürdürülebilir ve geniş çerçeveli bir turizm anlayışı, buna bağlı olarak, doğal değerleri tahrip etmeyen bir turizm yaklaşımın sergilenmesi sürecine kadar daha birçok alanda sayısız faydalar sağlayacağı unutulmamalıdır.

Sürdürülebilir ve geniş çerçeveli bir turizmin gelişmesinin temel koordinatları olarak neyi görüyorsunuz?

Tatil açısından bakıldığında tercih edilen ülkelerin başında gelen ülkemiz aynı zamanda doğa tarih ve kültür açısından da sayısız değere sahip bir ülkedir. Sürdürülebilir ve nitelikli turizm arayışında sahip olduğumuz bu değerler öne çıkarıldığında sadece yaz ve tatil turizmi değil bölgelere dağılmış ve süreklilik arz eden bir turizmin gelişmesi kaçınılmazdır.

Gönüllüler tam olarak neler yapmalı ve hangi misyonu üstlenmeli?

Bulunduğu bölgeyi turizm hareketliliğinin sergilendiği bir alana çevirmek noktasında en önemli sorumluluk işte tam bu noktada gönüllülere düşmektedir.Gönüllüler olarak bu eserlere sahip çıkmak ,korumak, yapılacak çalışmalarla bu eserlerin bulunduğu bölgeleri turizm değeri arz eden bir niteliğe  kavuşturmak yine gönüllülerin  önemli  bir görev ve sorumluluk alanının içine girmektedir.  

Gönüllülere düşen diğer bir görevde ki bunu fazlasıyla önemsiyorum bulundukları bölgelerde sözkonusu tahribatları engellemek için çaba sarf etmelidirler. Gerek duyuyorlarsa ülke  genelindekigönüllüler ileortak bir platform etrafında kamuoyu oluşturmalı ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdırlar.

‘’Tanımadan tanıtamazsınız’ ’olarak sloganlaştırdığımız anlayış çerçevesinde gönüllülerin en önemli diğer bir görevi de bulunduğubölgeyi tanımak ve tanıtmak için çalışmalar yapmaktır.
Sizlere her şeyden önce üstlendiğiniz bu görevden dolayı bir vatandaş olarak da teşekkür eder yapacağınız bir çağrı varsa büyük bir mutlulukla yayınlamak isterim.

Kuruluş felsefemizin ana unsuru ve faaliyetlerimizin en temel öznesi gönüllülerdir. Tanıtım gönüllüleri derneği olarak çalışmalarımızda daha çok gönüllüyü yanımızda görmek, motivasyon değerlerimizi artıracak ve bizlere güç verecektir.

Sponsor Bağlantı

Destekleyen Kuruluşlar
...
...
Sitemizi Paylaşın, tavsiye edin |