Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Kahramanmaraş
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Kahramanmaraş şehri tanıtım portalı

Kahramanmaraş ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Kahramanmaraş otelleri, Kahramanmaraş turizm aktiviteleri, Kahramanmaraş hakkında güncel haberler,Kahramanmaraş fotoğrafları, Kahramanmaraş yemekleri, Kahramanmaraş şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Kahramanmaraş şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Lületaşından yalnızca süs eşyası yapılmadığını seramik,ülser ilacı,dirençli oto boyası füze ve uzay sanayinde kullanıldığını
Rehberlik | Kahramanmaras Rehberleri
Andırın 4057

Tarihi

 

Andırın ve çevresinin iskanı hakkında elimizde kesin bilgiler mevcut değildir. Tarihi bakımından çok eski devirlerin kalıntılarına sahip. Andırın ve çevresinde bu eserlerden de anlaşılacağı gibi zaman zaman beylikler ve devletlerin kurulduğu anlaşılmaktadır. Andırın ve çevresi sırasıyla; Etiler-Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar'ın egemenliğinde kalmıştır. İlçe sınırları içerisinde kalan kaleler de bu dönemlere aittir. Daha sonraki dönemlerde Dulkadiroğulları Beyliği yönetimine giren Andırın 1915'de Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Maraş 1866 yılında Padişah Abdülaziz devrinde Halep Vilayeti'ne bağlanınca Andırında Halep'e bağlı kalmıştır. 1919 Sivas Kongresi'nden sonra, Çukurova doğu bölgesi Kuvayi Milliye Teşkilatı, Andırın'da kurularak, bu yörenin kurtuluş hareketlerinin öncüsü ve merkezi olmuştur. Milli mücadeledeki, büyük hizmetlerinden dolayı Cumhuriyet döneminde 1925 yılında ilçe teşkilatı yeniden kurulmuştur.

 

Coğrafi Durumu

 

Andırın ilçesi, Doğu Akdeniz bölümünün kuzey doğusunda yer alır. Kuzeyinde Göksun ve Saimbeyli, batısında Feke, güneybatısında Kadirli, güneyinde Bahçe ve Düziçi, güneydoğusunda Türkoğlu İlçeleri ve doğusunda Kahramanmaraş ili ile çevrilidir. Oldukça engebeli bir arazi yapısı vardır. İlçe yüzölçümünün 970 kilometrelik kısmı dağlık ve arızalı sahalar, kalan 208 kilometrelik kısmı ise ovalık ve düzlük alanlardan oluşur. Vadiler genellikle kuzey-güney doğrultusundadır. Ceyhan Nehri'ne karışan dere ve çayla bu vadiler de akarlar. En uzun vadi Çokak Köyü yakınlarından başlayıp Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan "Kesiş Suyu" Vadisi'dir. Çuhadarlı Köyü'nün kuzeyinden başlayıp, Tokmaklı Ovası'ndan Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan Andırın Çayı Vadisi'ni ikinci vadi olarak sayabiliriz. Bu vadiler tabansız vadi tipindedir. Yamaçlar çok dik olup kanyon tipi vadilere benzemektedir.

 

Yukarıda belirtilen vadilere akan suların, yataklarının uç kısımlarında küçük ova ve düzlükler mevcuttur. Bunların en büyüğü "Aşağı Andırın" Ovası'dır. Bu ova 120 bin dekarlık bir tarım alanını kapsamaktadır. Ancak verimli olan bu alanların bir bölümü ilçe sınırlarındaki Aslantaş baraj gölü sahası içinde kalmıştır. Çokak Nahiyesi'nin güneyinde uzanan düzlükler, vadi tabanları; Kocaçukur, Kargaçayırı köyleri ve Geben Kasabası'nda bulunan düzlükler, akarsular tarafından yapılmış platolar şeklindedir. Vadi tabanlarında sulu tarım yapılabilmektedir.

 

İklimi

 

Andırın, Akdeniz iklim kuşağında yer almakla beraber, Orta Anadolu ikliminin de etkisinde kalarak geçiş bölgesi iklim özelliği göstermektedir. Genelde ilçenin geniş bir kısmında özellikle güney kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, Akdeniz iklimi hüküm sürer.

 

Turizm Faaliyetleri

 

İlçe zengin bir tabiat güzelliğine sahiptir. Özellikle yaz aylarında Çukurova yöresinden ve civar illerden, buradaki yaylalara önemli ölçüde insanlar gelir ve yöre nüfusu hemen hemen iki kata ulaşır. Yaz aylarında koruluklar ve su başları önemli piknik ve rekreasyon alanlarıdır. Ayrıca Hitit, Friğ, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin kaleler ve kalıntılar ilçenin önemli turizm değerleridir.

 

Ulaşım

 

İlçe merkezinin ile olan bağlantısı 114 kilometrelik asfalt yolla sağlanmaktadır. Sır Barajı mevcut yolun bir kısmını göl sahasında bırakarak yolun bir miktar uzamasına neden olmuştur. İlçe, güneyden Kadirli, Bahçe ve Osmaniye ilçeleri ile kolayca Adana'ya bağlanmaktadır.

 

Tarihi Ve Kültürel Değerler

Meryemçil (Geben) Kalesi: Andırın-Göksun arasında Geben Kasabası yakınındadır. Yakınında aynı isimle anılan Meryemçil Yaylası bulunmaktadır.

Azgıt (Yeniköy) Kalesi: Alameşe Köyü'ndedir. Kale uzun yıllar ihmal edilmiş olup, bakımsız ve sarp bir yamaçtadır.

Babikli Kalesi: Alameşe Köyü'ndedir, Kale uzun yıllar ihmal edilmiş olup, bakımsız ve sarp bir yamaçtadır.

Hastırın Kalesi: Andırın-Kadirli yolu üzerinde Torun Köyü'ndedir.

Anacık Kalesi: Anacık Köyü'ndedir. Bunların dışında Çuhadarlı, Akkale, Gökgedik, Kaleboynu, Keşişil, Karakale, Kızıloluk ve Buğeme kaleleri yörede yer olmaktadır.

 

Mağaralar

Kestel Mağarası Sığınağı: İlçenin Yeşilyurt Köyü sınırları içindedir. Sığınak amacıyla yapılmıştır. İçinde üç dört kişinin barınabileceği tabii ranza şeklinde bölümler bulunmaktadır. İlçenin Karga Çayırı Köyü'nde de sığınak amacıyla yapılmış aynı özellikte başka bir sığınak daha vardır.

 

Gezi Ve Mesire Yerleri

 

İlçe, doğal zenginlikler bakımından çeşitlilikler gösterir. Özellikle yaz aylarında her taraf yemyeşildir. Çınargeçidi Mevkii ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ormanlarda yapmış olduğu tesisler önemli mesire yerleridir.

 

Folklorik Değerler

 

Yörede erkek giyiminde, aba ve yün şalvar, kadın giyiminde ise başta fes dikkati çekmektedir. Bu tarzdaki folklorik giyime yalnız bu yörede rastlanmaktadır.

 

Konaklama Ve Yeme İçme Tesisleri

 

İlçede konaklama ile ilgili yeterli tesis yoktur. Ancak gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacını karşılayacak oranda belediye belgeli Kayapalas, Gözde Oteli, Paksoy Oteli gibi konaklama tesisleri vardır. Ayrıca gelenlerin ve ilçe halkının ihtiyacına yetecek kadar belediye belgeli lokantalar da bulunmaktadır.