Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Isparta
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Isparta şehri tanıtım portalı

Isparta ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Isparta otelleri, Isparta turizm aktiviteleri, Isparta hakkında güncel haberler,Isparta fotoğrafları, Isparta yemekleri, Isparta şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Isparta şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Mersin’de turizme açık 17 mağara bulunduğunu
Rehberlik | Isparta Rehberleri
Yenişar Bademli 3336..

İlçenin Tarihçesi

 

Beyşehir Gölünün batısında yer alan Y.Bademli, coğrafi şartlarının uygun oluşundan dolayı farklı uygarlıkların tesirinde kalmıştır. Bölgede yer alan Ş.Karaağaç İlçesi sınırları içindeki l3 höyük üzerinde Geç Neolitik (MÖ 8000-5500), Erken Kalkolitik (MÖ 5500-4500) ve Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) dönemlerine ait yerleşimlerin bulunmasına rağmen Y.Bademli ilçesi sınırları içinde bu yerleşimlerden olmaması da mümkün değildir. Bu İlçe sınırları içinde yapılan arkeolojik araştırmalar son derece yetersiz ve bölgenin tarih öncesi ve tarihi çağlarını açığa çıkarmaktan uzaktır. Bugünkü Y.Bademli İlçesi topraklarının da içinde olduğu bölgenin adı Hitit metinlerinde Pitaşşa olarak geçer. Hitit (MÖ l800-1200), Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. Bölge MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne geçmiş ve MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, daha sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında yapılan Kurupedion Savaşı (MÖ 281) ile Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek, Apameia (Dinar) Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30’da Romalılar tarafından ele geçirilerek, MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış, daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntas’ın kontrolüne giren bölge MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır. Roma İmparatorluk döneminde Pisidya bölgesinin güney doğusunda, İsauria’ya yakın kısımda yer alan bölgenin, kuzey doğusunda bulunan Caralis antik kenti Roma İmparatorluk döneminde (MÖ 27-MS 395) sikke basılmıştır. Bölge Roma İmparatorluğunun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. Türkler, l071 Malazgirt Muharebesinden sonra Batı Anadolu’nun birçok kısmını ele geçirmişler, ancak bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği uzun sürmemiştir. Bölgede Bizans’ın güçlü savunması ve Haçlı Seferleri sebebiyle uzun süreli Türk egemenliği kurulamamış, ele geçirilen yerler Bizanslılar’la Selçuklular arasında el değiştirmiştir. Bölgenin Selçuklu topraklarına tamamen katılması II. Kılıç Arslan zamanında yapılan Miryakefalon Zaferinden sonra mümkün olmuştur. l080 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın fetihleri Konya’nın batısında bulunan bu bölgeye yönelik olmuştur. 1182 yılından önce Karaağaç, Y.Bademli ve havalisi Selçuklu egemenliğini tanımıştır. Anadolu Selçukluları döneminde yapılan eserlerden en önemlisi 1228’de Alaaddin Keykubad’ın yaptırdığı Kubad-ı Abad Sarayıdır. Bu saray Alaaddin Keykubad tarafından bölgenin doğal güzelliğinden etkilenerek ünlü veziri Saadettin Köpek’e yaptırılmıştır. Sarayın yapılmasıyla sözkonusu yerin adı Kubad-ı Abad olmuştur. Ancak maalesef saray korunulamamış, hatta 1945’e kadar Alanya civarında olduğu düşünülmüştür ve bu bölgede aranılmıştır. Ayrıca Beyşehir Gölü içerisinde bulunan 17 adet adada Selçuklu ve Bizans kalıntıları mevcuttur. Kızkalesi adı verilen adada muhtemelen sarayın bir parçası olan ve harem kalıntısı olduğu düşünülen tarihî bir kalıntı mevcuttur. Hamitoğulları Beyliğinin kurulmasından sonra bu beyliğin hakimiyetine giren bölge, İlyas Bey zamanında, Karamanoğulları tarafından ele geçirilmiştir. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey 1380 yılında, Osmanlı Padişahı I. Murad ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında Karaağaç bölgesini, Isparta ve havalisi ile birlikte Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. Beylikler, 1402 yılındaki Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü bunalımdan faydalanarak eski topraklarını ele geçirmişler; fakat, Hamidoğlu toprakları içinde kalan Karaağaç ve çevresi Timur tarafından Karamanoğullarına verilmiştir. Çelebi Mehmet’in l4l4 yılında Karamanoğulları üzerine tertip ettiği seferle bölge tekrar geri alınmıştır. Timur’un oğlu Şah Bahadır komutasındaki askerler Eğirdir’den Beyşehir’e giderken Yenişar’a da uğramış, Kubad-ı Abad Sarayı dahil yöre tamamen talan edilmiştir. Bu yıllardan sonra Yenişar, eski önemini kaybetmiş, “Şarköy” adıyla anılmaya başlamıştır. 1400-1600 yılları arasında Yenişar, Muma (Gölkonak), Şarköy (Şehirköy), Kürtler (Pınarbaşı), Bademli, İsrailler, Kurucuova, Keçilik, Hoyran (Gölyaka), Yenice ve Küre köylerinden oluşmaktaydı. 1650 yılından itibaren ise, bu köylerin bir kısmının çeşitli nedenlerle yok olduğu görülmüştür. Yenişar, bu dönemden sonra Beyşehir Sancağının Yenişehir Nahiyesi adı altında yönetilmeye başlamıştır. 1868 tarihli Konya Salnamesinde Yenişar Nahiyesi adı ile Beyşehir Kazasına kayıtlı 1936 zükür nüfus bulunduğu belirtilmektedir. Kasaba, 1810 yılında Konya vilayetine bağlanmış, bu durum 1868 yılına kadar devam etmiştir. Bundan sonra Yenişar adıyla anılagelmiştir. 1875 yılından sonra Hoyran (Gölyaka), Kurucuova köyleri Beyşehir’e bağlılıklarını korurken, Bademli, Muma (Gölkonak), Kürtler (Pınarbaşı) ve Yenice köyleri Ş.Karaağaç’a bağlanmıştır. Bu köyler Bademli merkez olmak üzere1950-1954 yılları arasında nahiyelik ile idare edilirken 1954’de Muma (Gölkonak) hariç, diğerleri birleştirilerek, Y.Bademli Belediyesi kurulmuştur. Y.Bademli 1991 yılında Ş.Karaağaç ilçesinden ayrılarak, Isparta iline bağlı bir ilçe olmuştur.

 

Coğrafi Konum

 

İlçe Beyşehir Gölü'nün batısında Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşir. Doğusunda Konya İline bağlı Beyşehir İlçesi, batısında Aksu ve kuzeyinde Ş.Karaağaç İlçeleri ile çevrilidir. İlçenin denizden yüksekliği 1150 m.dir. İlçenin Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında kara iklimine daha yakın bir geçiş iklimi vardır. İl Merkezine uzaklığı 177 km olup, asfalt bir yolla bağlıdır. Ayrıca Ispartra-Eğirdir-Aksu üzerinden 108 km olan yeni bir asfalt dağ yolu açılmıştır. İlçenin yüzölçümü 184 km²'dir.