Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Isparta
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Isparta şehri tanıtım portalı

Isparta ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Isparta otelleri, Isparta turizm aktiviteleri, Isparta hakkında güncel haberler,Isparta fotoğrafları, Isparta yemekleri, Isparta şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Isparta şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Dünyadaki ilk Katolik Kilisesi olan St. Pierre Kilisesinin Hatay’da bulunduğunu
Rehberlik | Isparta Rehberleri
Yalvaç 3335

İlçenin Tarihçesi Hoyran Gölü’nün doğusunda kalan Yalvaç İlçesi, tarih içinde çeşitli medeniyetlerin tarihetkisinde kalmıştır. İlçe sınırları içinde tespit edilebilmiş en eski buluntular Geç Neolitik (MÖ 8000-5500) döneme ait yerleşimin bulunduğu Teknepınar Höyük’de (Teknepınar) tespit edilmiştir. Erken Kalkolitik (MÖ 5500-4500) malzemeler Kuyucak Höyük (Kuyucak) ve Yarıkkaya Höyük’de (Yarıkkaya), Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) malzemeleri ise adı sayılanların da içinde olduğu Kırkuyusu Höyük (Dedeçam), Çamlıca Höyük (Kozluçay), Dörtyol Höyük (Bağkonak), Yağcılar Höyük (Yağcılar), Tokmacık Höyük (Tokmacık), Altınoluk Höyük (Tokmacık), Akçaşar Höyük (Akçaşar), Kurusarı Höyük (Kurusarı), Sücüllü Höyük (Sücüllü), Çamharman Höyük (Çamharman), Ayvalı Höyük (Ayvalı), Terziler Höyük (Terziler), Mısırlı Höyük (Mısırlı), Ağıl Höyük’de (Kumdanlı) tespit edilmiştir. Hitit dönemi (MÖ l800-l200) metinlerinde bugünkü Yalvaç İlçesi topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne giren bölge MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, daha sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında yapılan Kurupedion Savaşı (MÖ 281) ile Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek, Apameia Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler, Romalılar bölgeyi almayarak Bergamalılara bırakmışlardır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30 yılında Romalılar tarafından ele geçirilmiştir. Bölge MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış, daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. Galat Kralı Amyntas, Pisidia ve çevresinde Roma idarecilerinin kuramadığı otoriteyi kurması için M.Ö. 39 yılında bölgeye kral olarak atanmış ve M.Ö. 25 yılında öldürülünceye kadar görevini sürdürmüştür. Amyntas'ın ölümüyle krallığın toprakları Roma İmparatoru Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) tarafından Galatia Eyaleti haline getirilmiştir. Bu eyaletin sınırları zaman içinde değişmiş olsa da Pisidia bölgesi içinde kalmıştır. Pisidia bölgesinde özellikle İmparator Augustus döneminde Roma egemenliğinin simgesi olan koloni kentleri kurulmuştur. Bunlardan en önemlisi Yalvaç ilçesi içindeki Pisidia Antiokheia kentidir. Yalvaç İlçesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde Sultan Dağları’nın güneyinde kurulmuş Antiokheia, Apollonia gibi bir Seleukos kolonisidir. Şehrin kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Şehrin Seleukos I (MÖ 312-280) veya oğlu Antiokhos I (MÖ 280-261) tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Apameia Barışı sırasında (MÖ 190-188) kent Magnesia ad Meandr’dan (Ortaklar) getirilen kolonistler tarafından kolonize edilmiş ve kente Romalılar tarafından bağımsızlık verilmiştir. Kent bu durumunu MÖ 39 yılında Amyntas yönetimine girinceye kadar korumuştur. MÖ 39 yılından Galat Kralı Amyntas’ın öldürüldüğü MÖ 25 tarihine kadar kralın egemenliği altında kalan kent daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır. MÖ 25 yılında İmparator Augustus zamanında Colonia Caesarea adıyla Roma kolonisine dönüştürülen şehir bu statüsünü yaklaşık ikiyüz yıl korumuştur. İus İtalicum (Serbest Şehir) bahşedilerek kent Roma’da olduğu gibi 7 küçük tepe üzerine oturan “vici” lere bölünmüştür. Koloninin resmi dili Latince olup, halk Grekçe konuşmaktaydı. I.A.Richmond ve R.G. Callingwood’un tahminlerine göre, kent merkezindeki nüfus 7.500-10.000 civarında idi. B. Levick ise üçbinin üzerinde veteran (asker) bulunduğunu ileri sürmektedir. Kentin bilinen en erken sikkeleri MÖ 1. yüzyılın sonuna tarihlenmektedir. Sikkeler üzerindeki tipler çoğunlukla Tanrı Men ile ilgilidir. Sikkeler üzerinde “Colonia” legadı yeralır. Kentin ekonomik durumu MS 3. yüzyılda en üst düzeye çıkmıştır. Bugün kent üzerinde sütunlu cadde, Augustus Tapınağı, Tiberius Alanı, Propylon (Anıtsal Giriş), Roma Hamamı, Nimfeum (Çeşme), Bouleuterion (Toplantı Binası), Tiyatro ve kilise kalıntıları mevcuttur. Roma egemenliği M.S. 395'e kadar sürmüş, bu tarihten sonra bölge Bizans topraklarına katılmıştır. Antiocheia MS 3. yüzyılın sonunda kurulan genişletilmiş Pisidia eyaletinin metropolisi olmuştur. Kilise kayıtlarından anlaşıldığına göre kent Bizans döneminde de önemine korumuştur. Bizans egemenliği sırasında 714 yılında Emeviler, 771 yılında Abbasiler tarafından istilaya uğrayan Isparta ve civarı, kısa sürede Bizanslılar tarafından geri alınmıştır. Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra bölgede yayılmaya başlamışlardır. Bölgede Bizans’ın güçlü savunması ve Haçlı seferleri sebebiyle uzun süreli Türk egemenliği kurulamamış, ele geçirilen yerler Bizanslılar’la Selçuklular arasında el değiştirmiştir. Yalvaç ve çevresinde devam eden Türk Bizans mücadelesi Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ve Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un orduları arasında 17 Eylül ll76 tarihinde yapılan Miryokefalon Savaşında, Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır. Türklere Anadolu’nun kapısını açan bu savaşın yapıldığı yer konusunda iki farklı görüş vardır. 1. görüşte W.M Ramsay, Feridun Dirimtekin, Bilge Umar, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, savaşın yapıldığı yer olarak Denizli İli, Çivril ilçesi Düzbel veya Küfi çayı vadisini görmektedirler. 2. görüşte Osman Turan, Abdülhalik Çay, E. Eickhoff ise savaşın Isparta İli, Yalvaç ilçesi Kumdanlı veya Karamıkbelinde olduğunu ileri sürmektedirler. Bu zafer Anadolu’nun Türkleşmesi sürecini hızlandırmıştır. Savaş öncesi Türk hakimiyetinde olan Yalvaç’ta bundan sonra kesintisiz Türk hakimiyeti sağlanmıştır. 1300 yıllarında Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Yalvaç, beyliğin ikiye ayrılmasından sonra Dündar Bey’in tarafında kalmıştır. İlyas Bey zamanında Yalvaç, Karamanoğulları tarafından ele geçirilmiştir. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey de 1380 yılında Osmanlı Padişahı I. Murad ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında Yalvaç ve Karaağaç bölgesini, Isparta ve havalisi ile birlikte Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. Beylikler 1402 yılındaki Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü bunalımdan faydalanarak, eski topraklarını ele geçirmişler; fakat, Hamidoğlu toprakları içinde kalan Karaağaç ve çevresi Timur tarafından Karamanoğullarına verilmiştir. Çelebi Mehmet’in l4l4 yılında Karamanoğulları üzerine tertip ettiği seferle bölge tekrar geri alınmıştır. Yalvaç ve civarı Osmanlı topraklarına merkezi Kütahya olan Anadolu Eyaletinin bir sancağı olarak katılmıştır. Zaman zaman Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında el değiştiren Hamideli Sancağı II. Murad (1421-1451) döneminde kesin olarak Osmanlı Devletinin eline geçmiştir. Coğrafi Konum

 

İlçenin doğusunda Akşehir İlçesi, batısında Senirkent ve Çay İlçesi, kuzeyinde Sultan Dağı, güneyinde ise Ş.Karaağaç ve Gelendost İlçeleri bulunmaktadır. Denizden ortalama yüksekliği 1.100 m.dir. İlçenin tek gölü Hoyran Gölü’dür. İlçenin iklimi Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında geçiş özelliği gösterir. En fazla yağış kış mevsiminde, en az yağış ise yaz aylarında görülür. Yörede hakim rüzgar poyrazdır. Yıllık ortalama yağış 470 mm.dir. İlçenin yüzölçümü 1.415 m² olup, il merkezine uzaklığı 105 km.dir.