Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Isparta
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Isparta şehri tanıtım portalı

Isparta ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Isparta otelleri, Isparta turizm aktiviteleri, Isparta hakkında güncel haberler,Isparta fotoğrafları, Isparta yemekleri, Isparta şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Isparta şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
İstanbul’da 54 adet müze bulunduğunu
Rehberlik | Isparta Rehberleri
Keçiborlu 3330

İlçenin Tarihçesi Burdur Gölünün kuzeyinde bulunan Keçiborlu İlçesi sınırları içinde tespit edilebilmiş en eski buluntular Tunç Çağ’a (MÖ 3000-1200) ait yerleşimin bulunduğu Keçiborlu Höyük (Dörtyol) ve Kılıç Höyük’de (Kılıç) bulunmuştur. Hitit dönemindeki (MÖ l800-l200) metinlerde bugünkü Keçiborlu İlçesi topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. Bölge MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne girmiş ve MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, daha sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında MÖ 281 tarihinde yapılan Kurupedion Savaşı ile Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek, Apameia (Dinar) Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30 yılında Romalılar tarafından ele geçirilerek, MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntas’ın kontrolüne giren bölge MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır. Pisidia bölgesinin kuzey batısında Frigya sınırına yakın olan Anaua (Acı Göl) ve Askania (Burdur Gölü) gölü arasındaki arazide kalan Baris (Fari) antik kenti bugünkü Kılıç Kasabası yakınlarındadır. Kentin kuruluş tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Baris kentinin adı Ptolomaios ve Hierokles’de geçmektedir. 1948 yılında L. Robert, bulduğu bir kitabeyle antik kentin Kılıç Kasabası yakınındaki Fari’de olduğunu belirtmiştir. Hellenistik (MÖ 334-30) dönemden, Roma dönemi sonuna kadar sikke basan kentten herhangi bir kalıntı olmamakla birlikte Kılıç Kasabası içindeki çeşme inşaatında kullanılmış olan Roma dönemi mimari parçalar, Isparta Müzesine nakledilen Kapaksız Lahit ve Yunanca kitabe dışında kasaba civarındaki kayaya oyulmuş tekne ve oda mezarların bulunmasından civarda bir kent kalıntısının olduğu bilinmektedir. Bölge Roma İmparatorluğunun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra Batı Anadolu’nun birçok kısmını ele geçirdiler. Ancak bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği, gerek Bizans’ın güçlü savunması, gerek Haçlı seferleri sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Ele geçirilen yerler Bizanslılarla Selçuklular arasında el değiştirmiş, II. Kılıç Arslan zamanında (ll56-1192) yoğunlaşan savaşlar ll76 yılında yapılan Miryakefalon zaferiyle dönüm noktasına ulaşmıştır. 1182 yıllarında Keçiborlu ve havalisi Selçuklu egemenliğine girmiştir. Isparta ve civarının 1204 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan tarafından fethedilerek, Türk hakimiyetine katılmasıyla bölgenin Selçuklu egemenliğine girişi tamamlanmıştır. 130l yılında Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren bölge beyliğin ikiye ayrılmasından sonra Dündar Bey’in tarafında kalmıştır. Merkezi Uluborlu olan Hamidoğlu Beyliği bünyesinde Keçiborlu bucağı olarak İlyas Bey zamanında Gönen’e bağlanmıştır. Bu durum Gönen Kadısı İsa bin Hamza tarafından H.876/ M.1472 tarihinde Keçiborlu’da bulunan Şeyh Şikem Zaviyesine Agros Müderrislerinin tasdiki ile verilmiş vakfiyeden anlaşılmaktadır. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey de 1380 yılında Osmanlı Padişahı I. Murad ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında, Isparta ve havalisini Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. Keçiborlu’nun Kozluca, Eber, Aydoğmuş, Ovacık, Yaka, Yassıören, Çığrı, Beltarla, İlyas, Hamallar, Senir, Hamidiye, Kuyucak, Kılıç, Gölbaşı, Geresin olmak üzere 17 bölük yerleşim yeri var idi. Osmanlı Devleti dönemindeki kayıtlarda Kılıç ve Senir kasabaları civarında Burunköy, Fari, Yağbasan, Danişment adlarına rastlanmamaktadır. H.1293 / M.1876 yılındaki Osmanlı-Rus (93) Harbi sırasında meydana gelen Plevne kuşatmasından sonra, Rumeli göçmenlerinden Ruscuk, Hezergrat ve Pazarcıklı muhacirlerin bir kısmı, Söğüt Dağı’nın bazı yerlerine yerleştirilmişlerdir. Ormanlık bölge olan, Söğüt Dağı civarında bulunan köylerin halkı tarımla kısmen de kerestecilik ve hayvancılık ile geçiniyorlardı. Evleri çatma denilen ahşap evlerdi. Bazılarını evleri dört duvarlı ve topraktandı. Daha önceden Aydoğmuş ve Eber köyleri dağ başında ve kayalar arasında iken, 60 yıl önce ovaya inerek oldukça düzgün binalar yapmışlardır. Aydoğmuş kasabasının adının Ramazan Bayramı’nın başlangıcını gösteren hilalin ilk defa burada gözetlenmesinden dolayı verildiği rivayet edilmektedir. Keçiborlu adının nereden geldiğine dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Keçiborlu’ya gelip yerleşenlerin Niğde’nin Bor ilçesinden geldikleri, bunların bir kısmının Uluborlu’ya yerleştikleri, Keçiborlu’ya yerleşenlerin ise buraya küçük borlu anlamına gelen “Kiçiborlu” adını verdikleri ifade edilmektedir. Ayrıca bölgenin kırık, küçük tepeciklerden meydana gelen arazi yapısına atfen küçük taşlık yer manasına gelen “Kiçiborlu” (Bor: Taş, çakıl; Kiçi: Küçük) adının verildiği de ifade edilmektedir. Daha sonraları bu isim Keçiborlu olarak değiştirilmiştir. Coğrafi Konum

 

Keçiborlu, 300 12' doğu boylamı ve 370 00' kuzey enlemi üzerinde, Akdeniz Bölgesinin, Göller yöresinde yer almaktadır. Ortalama rakımı 1010 m ve yüzölçümü 562 km²dir. Doğusunda Isparta Merkez İlçesi, güneyinde Burdur Gölü, kuzeyinde Gönen ve Uluborlu İlçeleri ve batısı Afyon İlinin Dinar ve Başmakçı İlçeleriyle çevrilidir. Burdur Gölü'nün 22 km.lik kuzey kıyı şeridi Keçiborlu sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe E24 Devlet Karayolu üzerinde, Isparta İl Merkezine 40 km. uzaklıkta olup, bölgenin yol ağının kavşak noktasındadır. Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir karayolu ile Isparta-Burdur demiryolu geçmektedir. Süleyman Demirel Havalimanı ilçe sınırlarındadır. İlçe, Batı Torosların kuzey uzantıları üzerinde yer almaktadır. İlçenin en yüksek yeri, 1890 m. ile Akdağ'dır. İlçenin güney ve güneydoğusunda, Kılıç, Senir ve Gümüşgün ovaları vardır. Bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Söğüt dağları çam, ardıç, pınar, meşe ve maki ile kaplıdır. 1976 yılından sonra Orman Bakanlığı Erozyonu Önleme ve Ağaçlandırma Proje çalışmaları sonucunda erozyon sahası kalmamıştır. Keçiborlu, Akdeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen kışlar kurak, soğuk ve sert, yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir. Genellikle yağışlar kış ve bahar aylarındadır. Yıllık yağış ortalaması 615 mm.dir. Önemli akarsuyu olmamasına karşın 1986-1989 yılları arasında yapımı gerçekleştirilen bir göleti vardır.