Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Isparta
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Isparta şehri tanıtım portalı

Isparta ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Isparta otelleri, Isparta turizm aktiviteleri, Isparta hakkında güncel haberler,Isparta fotoğrafları, Isparta yemekleri, Isparta şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Isparta şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Kırkpınar yağlı güreşlerinin 650 yıldan uzun bir süredir yapıldığını
Rehberlik | Isparta Rehberleri
Gönen 3329

İlçenin Tarihçesi Isparta merkez ilçenin kuzeyinde, Atabey İlçesinin batısında kalan Gönen İlçesi zaman içinde çeşitli medeniyetlerin etkisinde kalmıştır. İlçe sınırları içindeki en eski yerleşmelerin tarihi Üst Paleolitik (MÖ. 35.000-10.000) ve Mezolitik (MÖ 10.000-8.000) dönemlere iner. 1944 yılında Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu ve ekibi tarafından kazısı yapılan ilk Paleolitik merkez; Senirce ve Bozanönü yakınında, Bozanönü istasyonunun kuzeyinde bulunan tabii mağaralardan Kapalıin’de tespit edilmiştir. Buradaki kazılarda Üst Paleolitik çakmak taşı ve el aletleri ortaya çıkmıştır. Aynı ekip tarafından Baladız ve İğdecik köyü arasında tren yolu açılırken ortaya çıkan kum tepeciğinde yapılan kazıda Mezolitik dönem mikrolit aletlerin ele geçtiği bir merkez bulunmuştur. Söz konusu çalışmalar İlçe sınırları içindeki en erken yerleşimlerdir. Neolitik (M.Ö. 8000-5500) ve Kalkolitik Çağda da (MÖ 5500-3000) bölge Anadolu’nun en önemli kültür bölgeleri arasındadır. İlçe sınırları içindeki Gönen Höyük ve Senirce Höyük üzerinde Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) yerleşimleri bulunmaktadır. Hitit dönemi (MÖ l800-l200) metinlerinde bugünkü Gönen İlçesi topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. Bölge MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne girmiş ve MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında yapılan Kurupedion Savaşı (MÖ 281) ile Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek Apameia Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30 yılında Romalılar tarafından ele geçirilmiştir. Roma Döneminde, bugünkü Gönen İlçesi civarında kurulan Konana kenti hakkında fazla bilgi yoktur. Gönen İlçesinin doğusunda yeralan antik kentten, ilk olarak Ptolemaios’da söz edilir. Şehrin yeri 1879 yılında G. Hirschfeld tarafından tespit edilmiş, L. Robert’in İğdecik Köyü’nde bulduğu mil taşı ile kesinleşmiştir. Şehirde MÖ I. yüzyıldan itibaren sikke basıldığı tespit edilmiştir. İmparatorluk sikkelerinin basımı İmparator Hadrianus (MS 117-138)’dan Gallienus (MS 260-268) dönemine kadar sürer. Bölge MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış, daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntasın kontrolüne giren bölge MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır. Bölge Roma İmparatorluğunun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra bölgenin birçok kısmını ele geçirdiler. Ancak bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği, gerek Bizansın güçlü savunması, gerek Haçlı seferleri sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Ele geçirilen yerler Bizanslılar’la Selçuklular arasında el değiştirmiş, II. Kılıç Arslan zamanında (ll56-1192) yoğunlaşan savaşlar ll76 yılında yapılan Miryakefalon zaferiyle dönüm noktasına ulaşmıştır. 1182 yılından önce Gönen, Keçiborlu ve havalisi Selçuklu egemenliğine girmiş, Isparta ve civarının 1204 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı III. Kılıçarslan tarafından fethedilerek Türk hakimiyetine katılmasıyla bölgenin Selçuklu egemenliğine girişi tamamlanmıştır. 130l yılında Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Gönen civarı beyliğin ikiye ayrılmasından sonra Dündar Bey’in tarafında kalmıştır. Merkezi Uluborlu olan Hamidoğlu Beyliği bünyesinde Keçiborlu bucağı, İlyas Bey zamanında Gönen’e bağlanmıştır. Bu durum Gönen Kadısı İsa bin Hamza tarafından H.876/ M.1472 tarihinde Keçiborlu’da bulunan Şeyh Şikem Zaviyesine Agros Müderrislerinin tasdiki ile verilmiş vakfiyeden anlaşılmaktadır. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey de 1380 yılında Osmanlı Padişahı I. Murat ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında, Isparta ve havalisini Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Isparta’da kurulan Müdafai Hukuk Cemiyeti’nden sonra Burdur’da da Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurularak gönüllü mücahitler, Mersin’li Cemal Paşa aracılığı ile İstanbul’a telgraf çekmişlerdir. 1919 yılında 57. Tümen Komutanı Şefik Bey Antalya’nın 25 km. kuzeyinde bulunan Bademağacına gelerek burada bulunan orduya ait depolardaki bütün mühimmatı ilk olarak Burdur’un Çeltikçi köyüne taşıttı. Böylece muhtemel İtalyan işgalinden kurtarılan bu silah ve cephaneler Kuva-i Milliye tarafından İtalyan ve Yunanlılara karşı kullanılmak üzere güvenceye alınmış oldu. Nazillili Demirci Mehmet Efe, çetelerden birlik kurarak Isparta ve Eğirdir çevrelerine gelmiş ve İğdecik Köyünü seçerek, eşraftan Hafız Ağa’nın oğlu Süleyman Efendinin konağına yerleşmiştir. Karargahını bu köyde kurmuştur. Bir süre sonra Efe ve adamları Ankara’nın emri üzerine Rafet Paşa ile birleşir ve Konya yöresindeki Delibaş isyanını bastırırlar. İstiklal Savaşında İtalyanlar’ın Antalya’yı işgallerinden sonra, işgale Burdur ve Isparta yönünde devam edeceklerinin anlaşılması üzerine Isparta’da mahalli direniş çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların önderliğini İbrahim Bey (Demiralay) ile Müftü Hüseyin Hüsnü yapmışlardır. Hafız İbrahim teşkilatlanmayı gerçekleştirmek için 22 Haziran1919 tarihinde bir bildiri yayınladı. Bu bildiriyi duyan Gönenliler bir toplantı yaparak, Gönen’den yetmiş altı gönüllüyü Isparta’daki birliğe hemen göndermişlerdir. Coğrafi Konum

 

Gönen, Isparta ilinin 24 km kuzeyinde olup, doğusunda Atabey, batısında Keçiborlu, kuzeyinde Uluborlu ilçeleri ile komşudur. Güneybatısında Burdur ili bulunmaktadır. Isparta-Burdur karayoluna 5 km mesafede olup, yüzölçümü 372 km², rakımı 1050 metredir. İlçe 1850 metre yükseklikteki Tınaz Tepenin hafif meyilli yamaçlarında bir yerleşim merkezidir. Güneyden kuzeye 2 km, doğudan batıya 2 km mesafede dörtgen biçiminde bir yerleşim alanına sahip olan ilçenin nüfusu 16.894’dir.