Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Isparta
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Isparta şehri tanıtım portalı

Isparta ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Isparta otelleri, Isparta turizm aktiviteleri, Isparta hakkında güncel haberler,Isparta fotoğrafları, Isparta yemekleri, Isparta şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Isparta şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Anadolu’nun en güzel yemeklerinden birisi olan testi kebabının Yozgat’a ait olduğunu ve patent dairesine tescil ettirildiğini
Rehberlik | Isparta Rehberleri
Atabey 3326

İlçenin Tarihçesi Merkez İlçenin kuzeyinde bulunan, Atabey İlçe sınırları içinde tespit edilebilmiş en eski yerleşim yeri Erken Kalkolitik (MÖ 5500-4500) malzemenin bulunduğu Pembeli Höyük’de (Pembeli) ele geçmiştir. Harmanören köyünde bulunan Göndürle I ve Göndürle II Höyüklerinde yapılan kazılarda çıkan malzemeler İlk Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) dönemine ait olduğu bilinmektedir. l989 yılından beri sürdürülen Müze Kurtarma Kazıları sonucunda açığa çıkarılan İlk Tunç Çağ (MÖ 2700/2600-1900/1800) mezarlık alanında ölülerin küpler içine, hoker tarzında bacaklar karına çekik ve bir yana doğru yatırılarak gömüldüğü anlaşılmıştır. Küplerin ağzı kapaktaşı ya da derin bir çanakla kapatılmış, kenarları moloz taşlarla desteklenmiştir. Ölünün yanına mezar hediyesi olarak bronz yüzük, küpe, bilezik, bronz spatula ve iğne, ağırşak, gaga ağızlı testi vb. kap kacak, taş balta, obsidyen (doğal cam) kesici konulmuştur. Hitit (MÖ l800-l200) dönemindeki metinlerde, bugünkü Atabey İlçesi topraklarının içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. Bölge MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne geçmiş ve MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, daha sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında MÖ 281 yapılan Kurupedion Savaşı ile Seleukosların eline geçmiştir. Bu dönemde Atabey ilçesi sınırları içinde Seleukeia Sidera (Bayat) antik kenti kurulmuştur. Kent muhtemelen Seleukos Kralı Seleukos I (MÖ 312-280) veya oğlu Antiokhos I (MÖ 280-261) tarafından kurulmuş olmalıdır. Roma İmparatoru Cladius (MS 41-54) tarafından şehrin adı Claudia Seleukeia olarak değiştirilmiştir. MS 7. yüzyılda yaşayan Hierokles Pisidia'daki Seleukeiadan bahsederken diğer Seleukeialarla karışmaması için sonuna Sidera (Demir) adını eklemiştir. Kentte surlarla çevrili Akropol (Yukarı Kent), akropolün kuzeyinde Yunan tiyatrosu tarzında yamaca oturtulmuş tiyatro yer alır. Tiyatronun Cavea (oturma sıraları) kısmı tahrip olmuştur. Sahne binasına yanlardan girişi sağlayan Vomitorium (Tonozlu giriş) ayaktadır. Akropolün güneybatısında Hellenistik devir bir tapınağın podyumu vardır. Alt kısımda tabanı basamaklı, 180x120 cm ebadında 20 m uzunluğunda tünelle inilen bir sarnıç yer alır. Akropolün güneydoğu yamacında ovaya bakan kısımda ardındaki kayaya hatıl delikleri açılmış bir kutsal alan mevcuttur. Bu yapının güneyinde iki tarafı apsisli (yarımay) bir yapı ortaya çıkmıştır. Yapının güney cephesi düzgün kesme taş olup, ön kısmında mozaik döşeli bir taban bulunmaktadır. Akropolün kuzeybatı yamacında geniş bir mezarlık alanı bulunur. Mezarlıkta Sanduka mezar ve bol miktarda oda mezar mevcuttur. Pisidya bölgesinin Frigya’ya komşu olan kuzey sınırlarında yer alan Agrai antik kenti bugünkü Atabey ilçesi altında ya da yakınlarındadır. Bu kentten herhangi bir kalıntı yoktur. Atabey ilçe merkezinin kuzeybatısında Kelian (Kapıcak) köyü yakınındaki bir kayalıkta Parlais (Barla) ve Prostanna (Eğirdir) şehirlerinin sınırlarını belirleyen bir sınır yazıtı bulunmaktadır. Köy civarında küçük bir yerleşme vardır. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek, Apameia Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30 yılında Romalılar tarafından ele geçirilerek, MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış, daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntasın kontrolüne giren bölge MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış daha sonra Galatia eyaleti içine alınmıştır. Bölge Roma İmparatorluğunun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra Batı Anadolu’nun birçok kısmını ele geçirmişlerdir. Ancak bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği, gerek Bizans’ın güçlü savunması, gerek Haçlı Seferleri sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Ele geçirilen yerler Bizanslılar’la Selçuklular arasında el değiştirmiştir. II. Kılıç Arslan zamanında (ll56-1192) yoğunlaşan savaşlar ll76 yılında yapılan Miryakefalon Zaferiyle dönüm noktasına ulaşmıştır. Isparta ve civarının 1204’te III. Kılıç Arslan’ın saltanatı sırasında fethedilmesi arkasından, Atabey Anadolu Selçuklularının uç kumandanlarından Gazi Ertokuş Bey tarafından Bizanslılar’dan alınmış ve bir üs haline getirilmiştir. 1301 yılında kurulan Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Atabey, beyliğin ikiye ayrılmasından sonra Dündar Bey’in tarafında kalmıştır. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey, 1380 yılında Osmanlı Padişahı I. Murat ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında Isparta ve havalisini Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. Atabey de bu dönemde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı döneminde 22 mahalleden meydana gelen kasaba, özellikle dokumacılığın geliştiği sanayi ve bir ilim merkezi olarak görülür. Millî Mücadele döneminde İşgallere karşı Isparta’da teşkilatlanan Kuvvâ-i Milliye’ye bağlı olarak Atabey’de de Müdür Hamdi Efendi, Naip Hüseyin Atıf, Onaçlı Hafız, Hacı Esat, Sırrı, Saatçizade Musda Efendilerden oluşan Milli Müdafaa Heyeti oluşturulmuştur. Bu heyet, yaptığı çalışmalarla Kuvva-yı Milliye’ye süvari toplamış ve cepheye göndermiştir. Bunun yanında Atabey’in önemli ziraat ürünlerinden olan tütün üreticilerden toplanarak, cephedeki askerlere ulaştırılmıştır. Kasabanın Ağros olan ismi 1926 yılından itibaren TBMM tarafından kabul edilen bir yasayla Atabey olarak değiştirilmiş, 1953 yılında bucak, 1 Nisan 1960 tarihinde de ilçe olmuştur. Coğrafi Konum

 

İlçe kuzeyden Senirkent ve Uluborlu, batıdan Gönen, güneyden Isparta Merkez İlçe, doğudan da Eğirdir İlçeleri ile çevrilidir. İlçenin kuzeyini ve batısını Barla Dağı engebelendirir. Dağlarında yer yer meşe korulukları bulunmaktadır. İlçe, iklimi itibariyle Akdeniz ve kara iklimi arasında bir özellik göstermektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı metrekareye 330 kg.dır. Yüzölçümü 202 km² olan ilçenin il merkezine uzaklığı 23 km.dir.