Site Üyeliği      Yeni Üyelik   |   Şifremi Unuttum
Dil seçiniz
Dil seçenekleri ile ilgili çalışma devam etmektedir.

Erzurum
Tanıtım Portalı

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Gönüllülerimiz
Arasına katılın!
Siz de gönüllülerimizden biri olup, ülke tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz.
YORUMLARINIZ

Kent Hakkında Yorumlarınızı Bizimle Paylaşın!
Yorumlarınızı sitemizden bizlerle paylaşabilirsiniz.
E-DAVETİYE

E-Davetiye
Gönderin!
Dünyanın her köşesine e-davetiye göndererek şehrinizi tanıtabilirsiniz.
Sitemizi Tavsiye Edin, Paylaşın

Erzurum şehri tanıtım portalı

Erzurum ile ilgili aradığınız bir çok bilgiyi bu tanıtım portalında bulabilirsiniz. Erzurum otelleri, Erzurum turizm aktiviteleri, Erzurum hakkında güncel haberler,Erzurum fotoğrafları, Erzurum yemekleri, Erzurum şehrindeki kültürel etkinlikleri ve Erzurum şehrindeki ilçeler hakkında doğru bilgiye bu tanıtım portalından ulaşabilirsiniz.
 
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Telkari taş işçiliğinin en güzel örneklerinin Midyat’ta bulunduğunu ve kentte hala birkaç telkari ustası olduğunu
Rehberlik | Erzurum Rehberleri
Pasinler 3891

İlçemizin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık nüfusu 44.644 dür.Bu nüfusun 22.706 sı ilçe merkezinde 21.938 ise kasaba ve köylerinde bulunmaktadır.

Pasinlerin Tarihçesi

 

Pasinlerin tarihini XLV.XLV. yüzyıla dek,doğudan gelen saldırılara karşı koymak için Bizans devrinde yapılan Teodosiopolis (Erzurum) ile ortaçağın önemli kalesi Avnik'ten ayırmak zordur. Komutanlar İmparatorlar vb. doğuya yada batıya yürüyebilmek için bu iki önemli noktayı elde tutmaya çalışmışlar sonucu bölge elden ele yer değiştirmiş,durmuştur, Hasankale'nin tarih sahnesine çıkışı ,kasabaya adını veren Hasankalenin yapıldığı tarihlerdir.Ana hatları ile tarihi geçmişini şöyle sıralayabiliriz.

 

Ermenilerin elinde bulunan bu topraklar VI. yüzyılda Bizanslıların eline geçti. Birkaç defa Bizanslılarla İranlılar arassında el değiştirdi.Hz.Osman'ın Ermenilerin Fethine, 615'de Habib İbn-i Meslemeyi görevlendirmesinden sonra bunlar İslam Araplarla Rumlar arasında el değiştirdi. X.Yüzyılda Ermeni dili hemen hemen unutulmuştu.Halk, Türkler buralara gelinceye kadar arapça ve farsça konuşuyorlardı.

Doğudan gelen Oğuzlar, Turgut beyün anabir kardeşi Yınal oğlu İbrahim'den toprak istediler.Azerbeycan valisi olan İbrahim ''Topraklarım sizi yetiştirmeye elverişli değil , Rum savaşına katılırsanız bı isteğiniz olur...Bende sizinle beraberim.''

 

1048 'de ellibin kişi ile Rum topraklarına giren türkler buralardan geçip arzeyi (Karaz) aldılar.1054 yılında Anadolu seferine çıkan Tuğrul bey Pasinler'i deveboynunu geçip Erzurum önlerine kadar geldi.Alınışı uzun sürer düşüncesiyle Malzgirt'i kuşatmak üzere geri döndü.1071 Malazgirt zeferinden sonra Anadolu kapıları kendilerine açılan buraları Melikşahın Gürcistan fethine gönderdiği ünlü komutan Emir Ahmet'in Kral 11.Giorgi'yi yenmesinden sonra egemenlikleri altına aldılar.1084 de Türkler buralar geldikten sonra Pasinler avnikLivansına bağlı idi.Malazgirt zaferinden bir süre sonra burayı Saltukoğullarında görüyoruz.1201 de Konya Selçuklu Sulta Rüknettin Süleyman Şah Saltukoğullarını yıktı, yönetimini kardeşine verdi.Bir süre sonra Selçuklu devletinin bir ili haline getirildi.Doğudan gelen Moğol akınlarına boyun eğen Selçukluların çökmesinden sonra İlhanlıların eline geçti.(Akkoyunlularla Karakoyunluların çökmesinden sonra.)

 

İlhanlıların çökmesinden sonra (1334 yada 1354) İlhanlı Emir Hacı Tugay'ın oğlu Has Pasinlerdeki Hasankalesini alarak içine bir mescitle kendisi için bir türbe yaptırdı.Böylece Hasankale yerleşme yeri olarak tarih sahnesine çıkmış oldu.

 

1340 da İlhanlı Emir Çoban'ın torunu Şeyh Hasan Erzurum'u aldı.Tugaylıları kaçırdı, dönüşte Hasankale'de adaşının yaptırdığı mescidi imaratları,türbeyi yıktırdı.Emir Hacı Tugay oğlu Hasan'ın kemiklerini çıkartıp yaktırdı.Çobanoğulları egemenlliği 1358 yılında sona erince bir süre Ertana Devleti bu topraklara egemen oldu.İlhanlılar devrinde de Pasinler bir ara avnik'e bağlı idi.1385 de Karakoyunlulara 1387 Timur'un eline geçti.Timurdan sonra çevre bir süre Akkoyunlularda kaldı.Yavuz Çaldıran zaferine giderken Avni Bey'i Sevündük Han Yavuz'a bağlılığını bildirir.Bilaher şiileşerek İran tarafına geçti.Kanuni Tahmasp üzerine yürürken 1534'de Avni Cami'ni yaptırdı.1535'de Pasin Sancak Beyliğine Erzurum Beylerbeyi Mehmet bey,4. küçük kardeşi Zülkadirli Minza Ali Bey atandı.Avnik'de otururdu.Hasankale'ye 3000 yeniçeri yerleşti.IV. Murat doğu seferine giderken burada konakladı.Şimdiki kalede bulunan bayrak direğinin bulunduğu yere bir saray yaptırmıştı.

 

Osmanlı Türk egemenliğine geçtikten sonra birinci defa 1828-1829,ikinci defa 1877-1878 Rus istilası görülmüştür.

 

Coğrafya

 

Eski adı Hasankale olan Pasinler kenti, aynı adı taşıyan ovanın kuzeyinde Hasanbaba dağı eteklerinde kurulmuştur. Yerleşmenin kuruluşu, İskitler dönemine kadar uzanmaktadır. Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinin önemli merkezlerindendir. Kaleyi, İlhanlılar'dan Emir Hacı Togay'ın oğlu Hasan yaptırdığından, yerleşme uzun süre Hasankale adını taşımış, günümüzde ise adı tekrar Pasinler diye değiştirilmiştir. Kent, askeri yöre olma özelliğini Cumhuriyet Döneminde de korumuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Erzurum Merkez Sancağına bağlı bir kaza olan Hasankale, 1924 Anayasanın memleket yönetimine getirdiği düzenlemeye göre, Erzurum iline bağlı bir ilçe yönetim birimi durumuna getirilmiştir. Daha sonra 1954 yılında Horasan ve 1994 yılında da Köprüköy, Pasinler'den ayrılarak ilçe olmuşlardır. Dolayısıyla, Pasinler'in yönetim beldesi giderek daralmıştır.

 

Tarım ürünleri, her çeşit tahıl ve baklagilin yanında çeşitli sebzeleri de içerir. Çeşitleri az olmakla birlikte meyveleri da vardır. Alçı, kireç ve yapı taşı ocaklarına, birçok kükürtlü kaplıcaya, bir çok maden suyu kaynağına sahiptir.

 

Küçük sanayisi, alacalı kilim, seccade, ihram, şal ve keçe dokumaya dayalıdır.

 

Kazada 39 Camii ve Mescit, 22 kilise, 32 tekke, 45 medrese, 1 ortaokul, 30 sıbyan mektebi, 255 köprü ve 126 değirmen vardır.

 

Memalik-i Osmaniye'nin Tarih ve Coğrafya Lugâtı'nda ise Ali Cevat şunları yazmaktadır:

"Erzurum Merkez Sancağına bağlı bir kazadır. Kaza merkezi Hasankale'dir. Başlıca tarım ürünleri, tahıl, baklagiller, meyve ve sebzelerdir. Küçük sanayisi heybe, kilim ve şal dokumacılığına dayalıdır. Tüm kazanın nüfusu 39.000'i İslâm olmak üzere, 46.651'dir. 199 köyü ve 17 bucağı vardır.